ปีนสะปำซาวด์ี้รับโล่รางวัลยอดขายรวมสูสุดจากคาร์ออดิโออีกปีนึงครับ


ดูบรรยากาศทั่วไปในงานสัมนาให้ความรู้กับตัวแทน KICKER ทั่วประเทศ


DSC_0011.jpg

DSC_0012.jpg

DSC_0013.jpg

DSC_0014.jpg

DSC_0015.jpg

DSC_0016.jpg

DSC_0017.jpg

DSC_0018.jpg

DSC_0019.jpg

DSC_0020.jpg

DSC_0021.jpg

DSC_0022.jpg

DSC_0023.jpg

DSC_0024.jpg

DSC_0025.jpg

DSC_0026.jpg
poweramp kicker 10000w ผ่าเครื่องโชวด์ ในงานสัมนา

DSC_0027.jpg

DSC_0028.jpg
มารอบนี้นี้ผมมีเจ้านายส่วนตัวตามมาคุม ! ! !

DSC_0029.jpg

DSC_0030.jpg
ที่เหลือดูกันเอาเองว่าใครเป็นใครครับ

DSC_0727.jpg

DSC_0731.jpg

DSC_0737.jpg

DSC_0740.jpg

DSC_0745.jpg

DSC_0746.jpg

DSC_0748.jpg

DSC_0750.jpg

DSC_0751.jpg

DSC_0752.jpg

DSC_0753.jpg

DSC_0755.jpg

DSC_0756.jpg

DSC_0757.jpg

DSC_0758.jpg

DSC_0759.jpg

DSC_0760.jpg

DSC_0761.jpg

DSC_0762.jpg

DSC_0763.jpg

DSC_0764.jpg

DSC_0765.jpg

DSC_0766.jpg

DSC_0767.jpg

DSC_0768.jpg

DSC_0770.jpg

DSC_0772.jpg

DSC_0774.jpg

DSC_0775.jpg

DSC_0778.jpg

DSC_0779.jpg

DSC_0780.jpg

DSC_0781.jpg

DSC_0782.jpg

DSC_0784.jpg

DSC_0785.jpg

DSC_0786.jpg

DSC_0787.jpg

DSC_0788.jpg

DSC_0789.jpg

DSC_0790.jpg

DSC_0791.jpg

DSC_0792.jpg

DSC_0794.jpg

DSC_0797.jpg

DSC_0798.jpg

DSC_0801.jpg

สะปำ ซาวด์ (Sapam Sound) คุณ สมยศ ลายโถ
เลขที่ 13/8 บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076 - 238188
E-mail :sapamsoundphuket@hotmail.com Website: http://www.sapamsoundphuket.com